วันที่ 15 มิถุนายน 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่เทศบาลตำบลสีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถนนหินคลุกและถนนดินลูกรัง
เส้นที่ 1 รอบฝั่งสระบ้านปรางค์สีดา ระยะทาง 600 เมตร
เส้นที่ 2 หลังโรงพยาบาลสีดา ระนะทาง 400 เมตร
เส้นที่ 3 ข้างศูนย์ฟอร์ด ระยะทาง 1300 เมตร
เส้นที่ 4 บ้านโนนสังข์ ระยะทาง 1500 เมตร
ขอบคุณภาพ : คุณมนตรี