“นายกหน่อย” ร่วมมอบทุนการศึกษา
และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4-ม.6
เช้านี้ (19มิ.ย.65) นางยลดา หวังศุภกิจโกศล
นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ม.4- ม.6 เพื่อพบปะ พูดคุย ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนเเบบ On-site ของโรงเรียน พร้อมทั้งมอบทุน อบจ. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาให้กับนักเรียน 60 ทุน รวมเป็นเงิน 180,000 บา, ทุน การศึกษาโครงการนักเรียนเรียนดี GPA TOP-TEN จำนวน 90,000 บาท, ทุนส่งเสริมนักเรียนเรียนดี จำนวน 30,000 บาท และเงินปัจจัยพื้นฐาน จำนวน 545,000 บาท
โดยมีนายมนัส ศรีบงกช ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข, นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.อำเภอโนนไทย, นายจิติวัฒนา ศรีคราม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ, นายธรรมชาติ อมฤกษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสวัสดิ์ จันทรา นายกสมาคมผู้ปกครอง และคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมงาน ที่ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อ.โนนไทย