17 มิถุนายน 2565
สำนักช่าง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสาย บ้านหนองเครือ – บ้านห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เนื่องจากได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนจากชาวบ้านหนองเครือ-บ้านห้วยแคน ว่าถนนชำรุด เป็นหลุมบ่อ เกิดความยากลำบากในการสัญจรไปมา
ซึ่ง อบจ.นครราชสีมา โดยสำนักช่างไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มอบหมายให้ วิศวกรและนายช่างประจำอำเภอ เข้าตรวจสอบแล้วเรียบร้อย และมีท่านสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ ส.อบจ. อำเภอห้วยแถลง , คุณสุพรรณา ธนูชาญ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อ.ห้วยแถลง , ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในการนี้ด้วย