20 มิถุนายน 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานขุดลอกวัชพืช ณ บ้านละลมใหม่พัฒนา ต.ละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพจาก : คุณเจษฎา