20 มิถุนายน 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนน ในเขตพื้นที่ บ้านเมืองที-บ้านธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณประมวล