“ดร.ยลดา” นำเทคโนโลยี “โฮโลแกรม”
เปิดเวทีมหกรรมการจัดการศึกษา อบจ.โคราช
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ศูนน์การค้าเซ็นทรัลโคราช นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดมหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 “การแข่งขันทักษะทางวิชาการ” เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงศักยภาพ ความสามารถ ด้านวิชาการ ศิลปะ และนันทนาการ ประเดิมเวทีต้อนรับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรคิ โดยวงดนตรีลูกทุ่งบัวใหญ่ จากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดด้วยระบบ เทคโนโลยี โฮโลแกรม 3 มิติ ในโลกเสมือนจริง เพื่อเป็นสัญญาณด้านการพัฒนาระบบการศึกษาของ อบจ. สู่ยุคดิจิทัล
โดยมีรองนายก อบจ. พร้อม ประธานสภาฯ,สมาชิกสภาฯ, ปลัด อบจ., รองปลัด, คณะผู้บริหารสถานศึกษา รร.ในสังกัด, หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัด, นายสุริยา ตันเจริญ ผู้จัดการทั่วไป เซ็นทรัลโคราช รวมถึง รอง ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา, รอง ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต7, ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต2, ผอ.รร.สุรนารีวิทยา, ผอ.รร.ราชสีมาวิทยาลัย, ผอ.รร.โคราชพิทยาคม และ ผอ.รร.ห้วยแถลง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องโคราชฮอลล์ 1-2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช