วันที่ 23 มิถุนายน 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถนนดิน เส้นที่ 1 สายบ้านสำโรงหมู่ 4 บ้านงิ้วเก่าหมู่ 9 ข้างสระประปาระยะทาง 1500 เมตร
เส้นที่ 2 ศาลปู่ตาถนนมิตรภาพ 202 บ้านงิ้วเก่าหมู่ 9 ระยะทาง 1500 เมตร
เส้นที่ 3 บ้านสำโรงหมู่ 4 ระยะทาง 300 เมตร
เส้นที่ 4 รอบฝั่งสระบ้านสำโรงหมู่ 4 ระยะทาง 600 เมตร
เส้นที่ 5 ข้างโรงเรียนบ้านโนนประดู่หมู่ที่ 3 ระยะทาง 724 เมตร
ขอบคุณภาพ : คุณมนตรี