สสจ.โคราช จัด “เสวนาสภากาแฟ”
เช้านี้ (24มิ.ย.65) ที่ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมเสวนา (สภากาแฟ) โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเป็นการพบปะ หารือ พูดคุยข้อคิดเห็นต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อบูรณาการงานในจังหวัดนครราชสีมาร่วมกัน นอกจากนี้ผู้ร่วมงานได้รับชมวิดีทัศน์ผลงานสาธารณสุขจังหวัด,โชว์กิจกรรมเต้นบาสโลบออกกำลังกาย และชมการแสดงจากนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่า จ.นม., นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่า จ.นม., นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่า จ.นม., นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่า จ.นม., นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ สาธารณสุขจังหวัด ,หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นแบบไทยเดิม