อบจ.โคราช ประเดิมงาน “เดิ่น ศิลป์ กิน เที่ยว” ชวนชม ดนตรี ศิลปะ และ อาหาร โดยฝีมือเด็กและเยาวชนคนโคราช เปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงศักยภาพแบบไม่มีขีดจำกัด ในระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน นี้ ที่ ลานโปรโมชั่น 2, 2.1 และ 2A ชั้น 1 เซ็นทรัล โคราช
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน “เดิ่น ศิลป์ กิน เที่ยว” จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ และ อาหาร ซึ่ง ภายในงานได้จัดแสดงดนตรี โชว์งานศิลปะ และจำหน่ายสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลงานและฝีมือของนักเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการแสดงออกที่เหมาะสม รู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดการบูรณาการและความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ การแสดงออกซึ่งศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์
โดยมี นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกอบจ.นม.,นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นม.,พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม.,นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อ.เมือง เขต1,นายอดุลย์ อยู่ยืน สอบจ.อ.เมือง เขต2, นางสาวธัญญารัตน์ รัตนชินกร สอบจ. อ.เมือง เขต7,นายณภัทร โพธิ์ภู่ รอง ผจก.ทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี
“แล้วมาเที่ยวกันเพลินๆ เดินชมศิลปะ พร้อมชิมช้อปอาหารคาว หวาน และชิลล์ไปกับเสียงดนตรี พร้อมการแสดงบนเวทีของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในงาน “เดิ่น ศิลป์ กิน เที่ยว” ระหว่างวันที่ 23–24 มิ.ย.นี้ วันแรกบันเทิงไปกับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบัวใหญ่ และศิลปะนาฏมวยไทยโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม ปิดท้ายงานวันที่สองจัดเต็มกับ วงดนตรีลูกทุ่งสุดมันส์จากโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” และ วงดนตรีโรงเรียนบัวใหญ่ ที่ ลานโปรโมชั่น 2, 2.1 และ 2A ชั้น 1 เซ็นทรัล โคราช เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป”