“พัฒนาคน ส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงแพะ”
วันนี้ (24 มิ.ย. 2565) ที่หอประชุม อำเภอคง นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้นบ้านและสัตว์เศรษฐกิจ รุ่นที่ 3 งบประมาณปี 2565 เป็นกิจกรรมหลักสูตรการเลี้ยงแพะ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เช่น การผสมอาหารข้นใช้เอง เทคนิคการเลี้ยงแพะ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ ให้มีความชำนาญสามารถนำไปเป็นวิชาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป
โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายพุฒ พงศ์รพีพร ปลัดอาวุโส, พ.ต.อ.จรินทร์ จินตพละ ผกก.สภ.คง, นายนพวิทย์ ควรขุนทด ส.อบจ.อ.คง, นายไพศาล เกียรติชัยพัฒน นายก ทต. ต.เมืองคง, นายสมชาย วรรธนะสุพร นายก อบต.เมืองคง, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., นายณัฐพัชร ศรีทรัพย์ เกษตรอำเภอ, นายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอ, นายอนัน โกนสันเทียะ สาธารณสุขอำเภอ พร้อมด้วยข้าราชการ และพี่น้องประชาชนในตัวอำเภอคงเข้าร่วมในพิธี