รองฯสมเกียรติ จับมือ คกก.พัฒนา เตรียมคลอดแผนพัฒนาท้องถิ่น “สร้างโคราชโฉมใหม่”
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.นครราชสีมา ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ. พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ,สมาชิกสภา อบจ.,ทรงคุณวุฒิ , ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ที่ โรงแรมเซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล21