วันที่ 24 มิถุนายน 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอเมือง ดังนี้
– สายที่ 1 เกรดไหล่ทางถนนสายแนกหนองไข่น้ำ-บ้านโพธิ์ ระยะทาง 1,000 เมตร
– สายที่ 2 ซ่อมถนนลูกรังสายทางช้าง ถนนวงแหวน- โคกสูง บ้านโคกสูง หมู่ 1ระยะทาง 2,100 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : คุณบุญฤทธิ์