วันที่ 24 มิถุนายน 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานพื้นที่ อบต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถนนดินสายบ้านโนนสะอาด
– เส้นที่ 1 บ้านโนนสะอาด หมู่ 10 ไปบ้านทองหลางน้อย หมู่ 1 ระยะทาง 3,200 เมตร
– เส้นที่ 2่ เเยกทองหลางน้อย ระยะทาง 2,000 เมตร
ขอบคุณภาพจาก : คุณมนตรี