รุดช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
พร้อมเร่งตรวจถนนหลุมบ่อ ที่ อ.ปักธงชัย
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ เทศบาลเมืองเมืองปัก อ.ปักธงชัย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือ อบจ. ให้แก่ ผู้ประสบอัคคีภัย อ.ปักธงชัย ที่ได้รับความเสียหายทั้ง 2 หลัง คือ บ้านนางภรณี พรหมนิล เป็นเงิน 49,500 บาท และบ้านนางริ้ว เกยุราพันธุ์ เป็นเงิน 49,500 บาท
นอกจากนี้ นายก อบจ.ยังได้เข้าตรวจถนนเส้นทางสายลำซอ-สายโคกสมอ อ.ปักธงชัย ที่ประสบปัญหาถนนขรุขระเป็นหลุมบ่อ โดย อบจ.ได้รับทราบปัญหา และจะนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรต่อไป
โดยมีนายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก, นางปนัฏดา ศรีโสภา ปลัด ทม.เมืองปัก, นางสาวกริษา คลองโป่งเกตุวรา หน.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ. ร่วมต้อนรับ