“ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต” มอบแขน-ขาเทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (สสจ.) นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกอบจ.นครราชสีมา เข้าร่วม พิธีมอบแขน-ขาเทียมและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ในโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อมอบอุปกรณ์ให้คนพิการ
โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์, นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, ท่านผู้บริหารกรมการแพทย์, ท่านผู้บริหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และแขกผู้มีเกียรติ