29 มิถุนายน 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดลาดยางชุดที่2 ออกปฎิบัติงาน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณอุเทน