ผลไม้ครบุรี…ผลผลิตจากท้องถิ่นมากด้วยคุณภาพ
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิด“เทศกาลผลไม้และของดีตำบลลำเพียก” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผลไม้ของ ต.ลำเพียก ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน, ขนุน, เงาะ, กล้วย และ สะตอ ที่มีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะทุเรียนที่ต้องมาลองชิม ตรงนี้จะทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ภายในงานมีการประกวดผลไม้, การประกวดธิดาผลไม้ และการประกวดทำข้าวหลามรสทุเรียน อันจะเป็นการส่งเสริมการผลิตและเป็นช่องทางการจำหน่ายผลไม้ สนับสนุนผลผลิตจากชาวสวนผลไม้ในชุมชนให้มีแหล่งระบายผลผลิตและช่วยผลักดันการท่องเที่ยวในชุมชน ท้องถิ่นให้คึกคักมีสีสัน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป
โดยมีนายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี, พ.ต.อ.พงศธร โสกูล ผกก.สภ.ครบุรี,นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.เขต 1 อ.ครบุรี, นายสุขชัพ ชีระชลสุข ส.อบจ.เขต 2 อ.ครบุรี, นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง, นายไสว สายปัญญา นายก อบต.ลำเพียก, นายนพดล อนุตะกุล นายก อบต.จระเข้หิน, นายสมเจตน์ จันทร์พยัพ นายก อบต.เฉลียง, นายกมล อัครเมธีกุล นายก ทต.แชะ, จ่าสิบเอกปริวัตร ทองจำรัส ปลัด อบต.ลำเพียก, นายกิตติ เอ้กระโทก สาธารณสุขอำเภอ ร่วมกับข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพี่น้องประชาชน ร่วมต้อนรับ