”ผู้ว่าฯ วิเชียร ชวนเยี่ยมวัด”
เช้านี้ (6ก.ค.65) “นายกหน่อย” ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร ที่ วัดพายัพ อ.เมือง ตามกิจกรรม ”ผู้ว่าฯ วิเชียร ชวนเยี่ยมวัด” เพื่อทำนุบำรุงศาสนา พลิกฟื้นวิถีชาวพุทธศาสนิกชน วิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นม. เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดฯ, นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ.นม., นายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ.นม., นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นม. รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และประชาชน เข้าร่วมพิธี