6 กรกฎาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถนนหินคลุกและถนนดิน
– เส้นที่ 1 ซอยหน้าโรงเรียนบ้านแฝก ระยะทาง 1200 เมตร
– เส้นที่ 2 หลังวัดบ้านแฝกถึงลำห้วยยาง ระยะทาง 2000 เมตร
ขอบคุณภาพ : คุณมนตรี