6 กรกฎาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งรถแบคโฮและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านสระธรรมขันธ์ หมู่8 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณทนงศักดิ์