”โคราชมหานครแห่งบรรพชีวินของโลก”
สร้าง Korat Young Ambassador
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมเรียนรู้ของเยาวชน ”โคราชมหานครแห่งบรรพชีวินของโลก” (Korat Young Ambassador) สร้างแกนนำเยาวชนให้มีความรู้ และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีโคราช และพื้นที่สามเหลี่ยม มรดกโลกจังหวัดนครราชสีมา เพื่ออนุรักษ์มรดกอันมีค่าของจังหวัด ตลอดจนพัฒนาเยาวชนให้เป็นยุวทูตจีโอพาร์ค ในการผลักดันให้โคราชจีโอปาร์คให้ก้าวไปสู่ยูเนสโกจีโอปาร์ค และต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ. นครราชสีมา,ศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี ผอ.สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ, ศ.ดร.จรูญ ด้วงกระยอม รอง ผอ.อุทยานธรณีโคราช และนักเรียนโรงเรียนสังกัด อบจ. ทั้ง 28 โรงเรียน เข้าร่วม