งาน เดิน-วิ่ง เพื่อการศึกษา
“โชคชัย 2 มินิมาราธอน 2022”
เช้านี้ (17 ก.ค.65) นายกหน่อย เป็นประธานเปิดงาน “เดิน-วิ่ง เพื่อการศึกษา โชคชัย 2 มินิมาราธอน 2022” จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโชคชัย 2 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง, รร.ชลประทานนาตลิ่งชัน, โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด, โรงเรียนบ้านโนนเพชร, โรงเรียนบ้านโจด, โรงเรียนท่าเยี่ยมวิทยา, โรงเรียนชุมชนดอนไพล,โรงเรียนบ้านดะแลง, โรงเรียนบ้านหนองปรีก, โรงเรียนบ้านดอนเกตุ, โรงเรียนบ้านปอพราน และโรงเรียนบ้านโค้งกระโดน ที่ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อ.โชคชัย
โดยมี นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.นครราชสีมา, นายอำนวยศิลป์ มานะงาน ปลัดอาวุโส, นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม, นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ นายก อบต.ทุ่งอรุณ, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิ่งจากทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม