สักการะพระพุทธรูปสมัยทวารวดี
🙏🏻สืบสานประเพณีไหว้พระนอน
ช่วงค่ำวานนี้ (14 ก.ค.65) นายกหน่อย ร่วมงานเทศกาลไหว้พระนอน “อาสาฬหบูชา พระพุทธไสยาสน์ศิลา 1300 ปี ” เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสักการะพระพุทธรูปสมัยทวารวดี พร้อมทั้งอัญเชิญผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีชาวอำเภอสูงเนินเข้าร่วมรำถวายบูชาพระนอน ที่ วัดธรรมจักรเสมาราม อ.สูงเนิน
โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดฯ, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา, นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ., นายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ., นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ. ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี