นักเรียน อบจ.โคราช เข้าถึงเรื่องเพศศึกษา
วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ที่ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น รวมถึงสร้างแกนนำนักเรียน เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้วัยรุ่นได้ทราบสิทธิและเข้าถึงบริการ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ ในการให้คำแนะนำ คัดกรองและส่งต่อเด็กจากโรงเรียนสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อไป
โดยมี นายเตชิต กลิ้งทะเล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ครู , นักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 แห่ง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม
🙏🏻ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.), ศูนย์อนามัยที่ 9 ที่มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้