วันนี้ (18 กรกฎาคม 2565)
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
ปรับเกรดบ่อัดถนนดินลูกรังและถนนหินคลุก
เส้นที่ 1 เก็บงานข้างประปาบ้านแฝด ระยะทาง 1500 เมตร
เส้นที่ 2 ถนนหน้าบ้านนายก อบต สามเมือง ระยะทาง 1200 เมตร
เส้นที่ 3 บ้านตะคร้อถึงเขต บ้านหนองแสง ต.บัวลาย ระยะทาง
1000 เมตร
ขอบคุณภาพ : คุณมนตรี