8 กรกฎาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดบดอัดถนนชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อบต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ราดน้ำเกรดบดอัดถนนหินคลุกภายในบ้านตูมใหญ่ ม.13 ระยะทาง 2100 เมตร
และบ้านโนนตูม ม.3 ระยะทาง 1700 เมตร
ขอบคุณภาพ : คุณประสงค์