วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่วางท่อระบายน้ำและปรับปรุงช่องระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเพชรลดาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณสิริพงษ์