วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถนนหินครกและถนนดิน
เส้นที่ 1 วัดป่าบ้านสามเมือง ระยะทาง 800 เมตร
เส้นที่ 2 บ้านโนนเมือง ระยะทาง 800 เมตร
เส้นที่ 3 บ้านน้อยหน้าโรงเรียนบ้านแฝก ระยะทาง 600 เมตร
ขอบคุณภาพ : คุณมนตรี