20 กรกฎาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนอบจ.นม17302 ในเขตพื้นที่ บ้านหนองจิก-บ้านชุมพวง
ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณประมวล