20 กรกฎาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่ สภอ.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดสนามฟุตบอลหน้า สภอ.
ขอบคุณภาพ : คุณมนตรี