ยกขบวนโรงเรียนในสังกัด อบจ.โคราช โชว์ศักยภาพงานมหกรรมการศึกษาระดับภาค
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมชมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 จ.ร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ. นครราชสีมา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และความสามารถของระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดทั้ง 58 โรงเรียน ที่มีมาตรฐานสามารถยกระดับการศึกษาที่พัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนอย่างรอบด้าน ทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม พร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ตลอดจนพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นประจำทุกปี
โดยมีนายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนในสังกัด อบจ. นครราชสีมา เข้าร่วมงาน