โชว์พลังเต็มที่ น้องๆนักเรียนสังกัด อบจ.โคราช แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาค ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพบปะให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน ตามจุดเวทีการแสดงในพื้นที่ ดังนี้
#จุดที่1 การประกวดเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ โดย”โรงเรียนบัวใหญ่” นำโดยนางบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ที่ ลานสาเกต
#จุดที่2 การประกวดการแสดงละครภาษาจีน โดย”โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา” นำโดย นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
#จุดที่3 การประกวดจัดสวนถาดแห้ง โดย“โรงเรียนสีคิ้ว ”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”, การแข่งขันโครงงานครูคณิตศาสตร์ โดย “โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม” และการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โดย “โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์” นำโดยนายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครู ที่ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า