นร.อบจ.โคราช คว้ารางวัลชนะเลิศ 8 รายการ
“การแข่งขันทางวิชาการ ระดับภาคอีสาน”
เตรียมลุยต่อระดับประเทศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบให้สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นำนักเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ที่ผ่านเข้ารอบจากเวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 21 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
โดย อบจ.นครราชสีมา ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขั้นทั้งสิ้น 55 รายการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 8 รายการ จากการแข่งขันโครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 จาก รร.ประทาย, การแข่งขันโครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 จาก รร.บัวใหญ่, โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 จาก รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา, การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 จาก รร.มาบตะโกพิทยาคม, การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.3 จาก รร.บัวใหญ่, การประกวดจัดสวนถาดแห้ง จาก รร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”, การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 จาก รร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า นครราชสีมา และ การประกวดสื่อนวัตกรรมครู ภาษาต่างประเทศไม่กำหนดช่วงชั้น จาก รร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” พร้อมกันนี้ยังมีทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 รวมทั้งสิ้น 16 ทีม ซึ่งทั้ง 16 ทีมนี้ จะได้เข้าร่วมกันแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับประเทศต่อไป