ศิลปะสู่เศรษฐกิจ “เทศกาลสีน้ำนานาชาติ”
KORAT INTERNATIONAL WATERCOLOR 2022
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลสีน้ำนานาชาติ : KORAT INTERNATIONAL WATERCOLOR 2022 เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ศิลปะ การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างรายได้จากทุนวัฒนธรรม โดยใช้มิติทางศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเมืองและพัฒนาศิลปะอย่างยั่งยืน ซึ่งภายในงานจะมีการจัดภาพแสดงผลงานจำนวนกว่า 500 ผลงาน,การประกวดผลงานสีน้ำระดับประเทศ 3 ระดับ และ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ workshop ระหว่างศิลปินกับครูศิลปะ นักเรียน นักศึกษา
โดยมี นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ.นม. เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วยนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, อาจารย์ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง ภัณฑารักษ์, นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจ.นม., นายสุเมธ สิงหวรวงศ์ อาจารย์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย, ผศ.เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ อาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อาจารย์บัญญัติ พวงทอง ศิลปินอิสระ ร่วมแถลงข่าว และสื่อมวลชนร่วมทำข่าว
🧩ร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานสีน้ำนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช, เซ็นทรัล โคราช และ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช