“ดูดินด่านเกวียน” กิจกรรมส่งเสริม
ตลาดชุมชนท่องเที่ยว ประจำปี 2565
วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ที่ เดอะมอลล์ โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมแถลงข่าว กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยว “ดูดินด่านเกวียน” ประจำปี 2565 เพื่อผลักดันการท่องเที่ยวในวิถีชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวด่านเกวียน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.เขต 9 นครราชสีมา, นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัด, พันตำรวจโทหญิง พิชชาภา บุญโสดา ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, นายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อำเภอโชคชัย, นายชรินทร์ เปลี่ยนกระโทก นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน และนายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไป ร่วมต้อนรับ