ปิด จบ พร้อมดูแล คอร์สสอนนวดบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพึง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานปิดการอบรมการนวดบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพึง และมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่ผ่านการอบรม ที่ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท อ.โชคชัย
โดยมีนายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ
นับว่าเป็นโครงการที่ กองสวัสดิการสังคม อบจ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเอง ดูแลครอบครัวและคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง ที่อยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น พร้อมกับเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ในชุมชนท้องถิ่น ต่อไป
❤️ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ