อบจ.โคราช พร้อมผลักดันศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.นครราชสีมา หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬา ให้กับบุคลากรในสังกัด อบจ.นครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนให้ อบจ.นครราชสีมา มีผู้ตัดสินกีฬา มีผู้ฝึกสอนกีฬา ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศด้านการกีฬากรีฑา และกีฬาอื่นๆ ต่อไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา ในการขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชเมืองกีฬา”
โดยมี นายศิริพงษ์ มรกพงศ์ รองประธานสภา อบจ.,นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สน.การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าอบรมจำนวน 53 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
🙏🏻ขอขอบคุณวิทยากรผู้ให้ความรู้ผู้ฝึกสอนกรีทาทีมชาติไทย,วิทยากรผู้ฝึกสอนกรีทาของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ, ครูโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา, หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และคณะวิทยากรจากชมรมกรีฑา จังหวัดกาฬสินธุ์