“สตรี-ไทโคราช เทิดไท้พระพันปีหลวง”
เนื่องในวันสตรีไทย 2565
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม “สตรี-ไทโคราช เทิดไท้พระพันปีหลวง” เนื่องในวันสตรีไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการให้คนไทยได้มีอาชีพ และให้สตรีไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศ สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว และเพื่อให้องค์กรเครือข่ายสตรีทุกระดับมีความรู้ – รัก- สามัคคี กล้าแสดงออก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรเครือข่ายสตรีจากทุกอำเภอ จำนวน 32 อำเภอ
โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา, หัวหน้าส่วนราชการ, องค์กรสตรี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย การมอบโล่เกียรติคุณให้กับ “สตรีเก่ง แห่งปี คนดีศรีโคราช” และใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2565 จาก 32 อำเภอ อำเภอละ 1 คน, การเดินแบบผ้าไทย ตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จากสตรี 32 อำเภอ, การบรรยาย “การสร้างแรงบันดาลใจให้มีความสุขในยุคโควิด-19” โดยอาจารย์จตุพล ชมภูนิช และการจัดนิทรรศการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” และออกร้านแสดงสินค้า OTOP สินค้าจากกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี