1 สิงหาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่อำเภอชุมพวง จ.นครราชสีมา
เก็บงานปรับเกรดบดอัดถนนหน้าโรงเรียนโนนขุยสามัคคี
ขอบคุณภาพ : คุณมนตรี