โคราช จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 อ.เมือง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกอบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
โดยมีนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัด, นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 นครราชสีมา, นายกุศล เชื่อมกลาง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง และนักเรียน