วันที่ 5 สิงหาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา รื้อถนนลาดยางจุดที่ชำรุดและปรับเกรดบดอัดเส้นหน้า อบต. สำโรง
ขอบคุณภาพ : คุณมนตรี