วันที่ 5 สิงหาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนบ้านหนองกลางดอน ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณสิริพงษ์