5 สิงหาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ขุดลอกวัชพืชบ้านหนองแวง ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณเจษฎา