อบจ.เตรียมปรับปรุง “ถนนใหม่” พร้อมไฟส่องสว่าง
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิตกตระกูล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, นายช่างประจำโซน และ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ. ร่วมประชาสัมพันธ์และลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่าง อบจ.นครราชสีมา – ผู้รับจ้าง และ ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ ในโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน (อบจ.นม.05302) บ.หนองม่วงช่างพิมพ์ – บ้านหนองพลวง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ซึ่งใช้งบอุดหนุนทั่วไป จำนวน 8,400,000 บาท ระยะทาง 1.957 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท และไฟฟ้าส่องสว่าง ตลอดเส้นทาง ทั้งนี้ถนนสายดังกล่าว เชื่อมระหว่าง อ.บ้านเหลื่อม และ อ.บัวใหญ่
โดยมี นายวีรกุล หวังวีระ นายอำเภอบ้านเหลื่อม นายธวัชชัย เลาวัณย์ศิริ นายก อบต.โคกกระเบื้อง พร้อมฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และสมาชิกสภา อบต. รวมถึง หัวหน้าส่วนราชการ, อสม. และ ประชาชนรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการและร่วมเป็นสักขีพยานในการบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้