10 สิงหาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1-2 ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนสายข้างสวนพระเทพ และทางขึ้น สำนักช่าง ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณประมวล