ชาวโนนมันเทศ เฮ!!!ไม่ต้องหย่อนเบ็ดตกปลาบนหลุมถนน
จากกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว ชาวบ้าน อ.โนนสูง หย่อนเบ็ดตกปลากลางถนนหลังกลายสภาพเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา ซึ่งดูแลรับผิดชอบถนนสายดังกล่าว ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมให้ความกระจ่างและทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ที่บ้านโนนมันเทศ ม.7 ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสถาพร โชติกลาง ส.อบจ.โนนสูง เขต 1, นายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ และ นายช่างประจำโซน เข้าพื้นที่จุดดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจกรณีถนนสายบ้านโนนมันเทศเกิดการชำรุดเสียหายและชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรอย่างหนัก เนื่องจากเป็นถนนสายหลักเชื่อมระหว่าง อ.โนนสูง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ แต่ด้วยถนนชำรุดเสียหายเป็นวงกว้างจึงเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของประชาชน โดยมี นายอำนวย ทบทองหลาง นายก อบต.ลำมูล ผู้นำชุมชน และตัวแทนชาวบ้าน ร่วมรับฟัง
นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ถนนสายทางดังกล่าว อบจ.ได้เสนอแผนเข้าสภานำมาสู่ขั้นตอนการเห็นชอบของสภาและเตรียมดำเนินโครงการฯ ตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ โดยใช้งบประมาณปี 2565 ซึ่งก่อนหน้าบริเวณดังกล่าวเกิดน้ำท่วมเมื่อช่วงปลายปี 64 จากนั้น อบจ.ได้ประกวดราคาครั้งแรกโดยวิธีคัดเลือกและได้มีการเปลี่ยนจากวิธีคัดเลือกมาเป็นการประกวดราคาโดย E- Bidding และได้ผู้รับจ้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน ต่อด้วยการประกาศภายในระยะเวลาที่ราชการกำหนดแล้ว เราจึงได้ลงมือก่อสร้างทันที ยืนยันว่าการก่อสร้างถนนของ อบจ.นครราชสีมา นั้น ก่อสร้างโดยมาตรฐานยางถนนแบบรีไซคลิ้ง อินเพสเม้น มาตรฐานเดียวกับกรมทางหลวง ซึ่งจะมีความแข็งแรง ทนทาน คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน สร้างความพึงพอใจให้กับตัวแทนชาวบ้านเป็นอย่างมาก
“ภายหลังได้รับทราบความเดือดร้อนของประชาชน อบจ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ อีกทั้งภารกิจ อบจ. ดูแลถนน จำนวน 199 สายทาง ระยะทาง 1,200 กว่ากิโลเมตร และงบประมาณแต่ละปีที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ด้วยความตั้งใจและความห่วงใยพี่น้องประชาชนของ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้มีนโยบายว่า ภายใน 4 – 5 ปี ถนนของ อบจ. คาดว่าจะได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงทั้งหมด”