ชาวโคราช ตักบาตรพระสงฆ์ 91 รูป
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 น. ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., นางบุญสุดา แก้วกระจาย หน.สำนักปลัด อบจ. และข้าราชการในสังกัด อบจ., ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 91 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พ่อค้า คหบดี และประชาชน ประกอบพิธีในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี