วันนี้..เราชวนกันไปเที่ยวชมงาน “ดูดินด่านเกวียน” ประจำปี 2565 (12-13ส.ค.65) ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย กันเถอะ!!!!
ช่วงค่ำวานนี้ “นายกหน่อย” ร่วมงาน “ดูดินด่านเกวียน” ประจำปี 2565 ซึ่งมี นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.นครราชสีมา, นายธรรมธรรศ ทองสำโรง นายอำเภอโชคชัย, นายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อำเภอโชคชัย, นายชรินทร์ เปลี่ยนกระโทก นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน ร่วมด้วยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชน และอสม. ร่วมงาน
📍กิจกรรมครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลด่านเกวียนได้จัดขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยว อ.โชคชัย และผลักดันการท่องเที่ยวในวิถีชุมชน ส่งเสริมเสน่ห์และเอกลักษณ์ของชาวด่านเกวียน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา