เช้านี้! ที่สภากาแฟ
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองนครราชสีมา # นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมประชุมเสวนา (สภากาแฟ) จัดโดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) เพื่อแลกเปลี่ยนบูรณาการร่วมกัน และประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่า จ.นม., นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่า จ.นม., นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่า จ.นม., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผอ.สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเสวนา ท่ามกลางบรรยากาศแบบอบอุ่น