วันที่ 15 สิงหาคม 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ ชุดลาดยางชุดที่ 2 ออกปฏิบัติงานทำยาง บ้านน้ำบ่า ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณอุเทน